Over dia

DRAWING INVENTIONS ACADEMY (DIA)

Drawing Inventions Academy is een mastertraject voor maximaal 12 professionele kunstenaars. In februari en september 2020 zijn wij gestart, inmiddels hebben er 24 kunstenaars het mastertraject succesvol doorlopen. Het eerstvolgende traject is gepland voor september 2021, er zijn nog plaatsen over. Aanmelden hiervoor kan tot 31 juli 2021.

Wij richten ons specifiek op tekenen als autonoom medium. Het hedendaagse tekenen heeft in de afgelopen twintig jaar een eigen positie veroverd in de kunstwereld. De kwaliteit zit hem soms in de directheid van het zetten van een lijn, maar kan ook zitten in technisch uitgewerkte tekeningen met een grote oorspronkelijkheid en zeggingskracht.
Wij gaan uit van het tekenen als autonome discipline en vanuit deze visie zullen we, waar nodig, met deelnemers de grenzen van het tekenen opzoeken en oprekken, steeds vanuit de individuele kwaliteit en behoefte van de kunstenaar. Alle mogelijkheden van het tekenen kunnen worden onderzocht.

Mariette LindersMarisa Rappard en Arno Kramer zijn de bedenkers van de Drawing Inventions Academy. Sinds het begin van de feitelijke start van DIA in 2019 geven Dineke BlomCaren van Herwaarden en Arno Kramer als begeleiders uitvoering aan DIA. Zij voorzien op masterniveau professionele kunstenaars van feedback.
In 2021 zal Marisa Rappard Dineke Blom vervangen.

Al heel lang is er een hiaat in de mogelijkheden om op masterniveau specifiek in tekenen begeleid te worden, in Nederland bestond een dergelijk mastertraject nog niet. Tegelijkertijd is de belangstelling voor het hedendaagse tekenen bij zowel jonge als oudere kunstenaars gegroeid, hetgeen gebleken is uit het overweldigende aantal aanmeldingen.

De begeleiders van DIA – in de editie van 2021 Caren van Herwaarden, Arno Kramer en Marisa Rappard- hebben een lange staat van dienst als tekenende beeldend kunstenaars, Zij schuwen in hun werk het experiment niet. Zij exposeren frequent en zijn met hun werk vertegenwoordigd in museale en in particuliere collecties. Zij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van professionele kunstenaars.

Brede publieke belangstelling voor tekeningententoonstellingen is duidelijk te merken geweest bij grote presentaties als Into Drawing, All About Drawing, Sense of Drawing en The Line Up. Kunstbeurzen als Art on Paper en Amsterdam Drawing tonen met steeds groeiende publieke belangstelling aan dat geïnteresseerden de nieuwste ontwikkelingen van werk op papier op de voet volgen en tekeningen verzamelen. In september 2019 kon DIA zich publiekelijk presenteren op Art on Paper. Tijdens deze beurs, maar later ook in Museum De Pont, werd door kunstenaars intensief van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om hun portfolio te bespreken tijdens een Drawing Date. Hoogste tijd dus voor een mastertraject waarin professionele kunstenaars persoonlijk begeleid zullen worden.

Het derde mastertraject van DIA gaat in september 2021 van start. Aanmelden kan tot 31 juli 2021.