Praktische info

Praktische info

Het mastertraject bestaat uit 6 ontmoetingen verspreid over 8 maanden, waarvan de eerste en de laatste plaatsvindt met de hele groep. In de groepsbesprekingen ligt de nadruk op het analyserend en observerend kijken naar elkaars werk, uitwisseling, elkaar inspireren, leren van elkaar. Tussen start en afsluiting vinden om de 1,5 maand werkbesprekingen plaats met je toegewezen begeleider. Je bespreekt dan individueel of in tweetallen het werk dat is ontstaan na eerder ontvangen feedback. De gesprekken zijn in principe in het atelier van je individueel begeleider; in overleg kan ook online inhoudelijke feedback worden gegeven. Het kan zijn dat er een opdracht op maat wordt voorgesteld.

Halverwege wordt van begeleider gewisseld. Je spreekt twee van de drie DIA-begeleiders tijdens het traject. Bij het koppelen van deelnemers en begeleiders gaan we zorgvuldig te werk. Vaak is de leervraag leidend en kijken we welke begeleider vanuit zijn eigen ervaring naar onze inschatting de beste input kan geven. Daarnaast kijken we naar praktische zaken als reisafstand en proberen we deelnemers die een van de begeleiders al kennen juist te koppelen aan de andere twee.

De kosten voor het mastertraject Hedendaags Tekenen bedragen  900 euro (incl. BTW). Als je toegelaten bent, ontvang je voorafgaand aan het traject een factuur. Pas na betaling ben je verzekerd van deelname. Je schrijft je in voor het hele mastertraject. 

Een los adviesgesprek met een van de begeleiders is ook mogelijk. Mariëtte Linders biedt deze gesprekken online aan. De andere begeleiders ontmoet je live. De prijs hiervoor is 90 per uur (incl. BTW). 

Voor vragen mail naar: info@drawinginventionsacademy.com

Voorbeelden van leervragen van eerdere deelnemers:

‘Tijdens het tekenen glipt de (intentionele) inhoud of beeld soms van me weg, ik weet niet goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Ik zou graag meer inzicht krijgen in hoeverre mijn werken zich onderling verhouden, en of het genoeg een herkenbaar soort eenheid heeft.’ 

‘Mijn neiging is om een ‘verhaal’ te willen vertellen, terwijl ik me tegelijkertijd juist graag laat verleiden door puur de vorm en het materiaal. Hoe breng ik dat bij elkaar? Mijn doel is meer richting in mijn werk bereiken en meer zekerheid krijgen in hoe ik mij met mijn werk presenteer.’ 

‘Mijn valkuil is, dat mijn werk plaatjes worden. Hoe kan ik meer de abstractie en verbeelding opzoeken? En toch mijn eigen concrete beeldtaal blijven gebruiken, en de humor die zit in het gewone en lichtvoetige.’

Ervaringen van eerdere deelnemers: 

‘Ik ging elke keer vol goede moed, bevestigd in dat wat ik aan het doen was en met concrete handvaten naar huis’

‘Meer focus op de vraag: wat maak ik, wat is voor mij belangrijk? En meer te weten gekomen over de vraag: Hoe kijken anderen naar mijn werk?’

‘Het heeft me goed gedaan dat andere kunstenaars zorgvuldig naar mijn werk gekeken hebben. Het heeft me meer zelfvertrouwen en richting gegeven. Het heeft mijn netwerk uitgebreid.’

AANMELDING & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk, motivatie en leervraag worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen.  

Aanmelden voor het vijfde mastertraject Hedendaags Tekenen kan tot 31 juli 2023. Het maximum aantal deelnemers is 12. 

Belangrijk: de aanvraag moet bestaan uit één PDF, niet groter dan 8 MB, met: 

  • Maximaal tien afbeeldingen, bij elke afbeelding titel, maat, jaartal en techniek vermelden. 
  • Curriculum vitae 
  • Leervraag/doel 
  • Motivatie van maximaal een A4 

AANMELDEN