DIA

DRAWING INVENTIONS ACADEMY

DRAWING INVENTIONS ACADEMY (DIA)

Drawing Inventions Academy is een mastertraject voor professionele kunstenaars voor wie tekenen het uitgangspunt is. Per traject worden maximaal 12 deelnemers uit de aanmeldingen geselecteerd. Inmiddels hebben 36 kunstenaars het mastertraject succesvol doorlopen. Voor aanmeldingen voor het volgende traject dat start in september 2023, kijk bij ‘aanmelding en selectie’ op deze website. 

Wij richten ons specifiek op tekenen als autonoom medium. Het hedendaagse tekenen heeft in de afgelopen twintig jaar een eigen positie veroverd in de kunstwereld. De kwaliteit zit hem soms in de directheid van het zetten van een lijn, maar kan ook zitten in technisch uitgewerkte tekeningen met een grote oorspronkelijkheid en zeggingskracht. 
Wij gaan uit van het tekenen als autonome discipline en vanuit deze visie zullen we, waar nodig, met deelnemers de grenzen van het tekenen opzoeken en oprekken, steeds vanuit de individuele kwaliteit en behoefte van de kunstenaar. Alle mogelijkheden van het tekenen kunnen worden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan tekeningen in serie, in boekvorm of als projectie, muurtekeningen, tekeningen in installaties en als onderdeel van performances. 

Mariette Linders, Marisa Rappard en Arno Kramer staan aan de wieg van de Drawing Inventions Academy.  Huidige begeleiders zijn Arno Kramer, Caren van Herwaarden en Marisa Rappard. Zij voorzien professionele kunstenaars op masterniveau van feedback. 

01

PRAKTISCHE INFO

Het mastertraject bestaat uit 6 ontmoetingen, waarvan de eerste en de laatste plaatsvindt met de hele groep van 12 deelnemers. Daartussen vinden individuele werkbesprekingen plaats met je toegewezen begeleider. Voorafgaand aan het traject formuleer je een leervraag, die leidend is voor de gesprekken over je werk. Je krijgt concrete handvaten aangereikt om nieuwe stappen te zetten en vorm en inhoud van je werk waar nodig aan te scherpen.

De kosten voor het mastertraject Hedendaags Tekenen bedragen € 900 euro (incl. BTW).

Voor vragen mail naar: info@drawinginventionsacademy.com

Aanmelding & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk, motivatie en leervraag worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen.  

Aanmelden voor het vijfde mastertraject Hedendaags Tekenen kan tot 31 juli 2023. Het maximum aantal deelnemers is 12. 

Belangrijk: de aanvraag moet bestaan uit één PDF, niet groter dan 8 MB, met: 

  • Maximaal tien afbeeldingen, bij elke afbeelding titel, maat, jaartal en techniek vermelden. 
  • Curriculum vitae 
  • Leervraag/doel 
  • Motivatie van maximaal een A4 

Aanmelden voor het mastertraject Hedendaags Tekenen kan tot 31 juli 2023.