DIA

DRAWING INVENTIONS ACADEMY

DRAWING INVENTIONS ACADEMY (DIA)

Drawing Inventions Academy is een mastertraject voor maximaal 12 professionele kunstenaars. In februari en september 2020 zijn wij gestart, inmiddels hebben er 24 kunstenaars het mastertraject succesvol doorlopen. Het eerstvolgende traject is gepland voor september 2021, er zijn nog plaatsen over. Aanmelden hiervoor kan tot 31 juli 2021.

Wij richten ons specifiek op tekenen als autonoom medium. Het hedendaagse tekenen heeft in de afgelopen twintig jaar een eigen positie veroverd in de kunstwereld. De kwaliteit zit hem soms in de directheid van het zetten van een lijn, maar kan ook zitten in technisch uitgewerkte tekeningen met een grote oorspronkelijkheid en zeggingskracht.
Wij gaan uit van het tekenen als autonome discipline en vanuit deze visie zullen we, waar nodig, met deelnemers de grenzen van het tekenen opzoeken en oprekken, steeds vanuit de individuele kwaliteit en behoefte van de kunstenaar. Alle mogelijkheden van het tekenen kunnen worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tekeningen in serie, in boekvorm of als projectie, muurtekeningen, tekeningen in installaties en als onderdeel van performances.

Mariette LindersMarisa Rappard en Arno Kramer zijn de bedenkers van de Drawing Inventions Academy. Sinds het begin van de feitelijke start van DIA in 2019 geven Dineke BlomCaren van Herwaarden en Arno Kramer als begeleiders uitvoering aan DIA. Zij voorzien op masterniveau professionele kunstenaars van feedback.
In 2021 zal Marisa Rappard Dineke Blom vervangen.

Foto_home_1
Eerste bijeenkomst geselecteerde deelnemers aan het DIA Mastertraject.

HEDENDAAGS TEKENEN

Het mastertraject bestaat uit 6 ontmoetingen, waarvan de eerste en de laatste plaatsvindt met de hele groep. Daartussen vinden individuele werkbesprekingen plaats met je toegewezen begeleider. In overleg wordt bepaald of de inhoudelijke feedback via internet of in persoonlijk contact plaatsheeft. Het kan zijn dat er dan een opdracht op maat wordt voorgesteld.

De kosten voor het mastertraject Hedendaags Tekenen bedragen  750,00 euro (incl. BTW).
Voorafgaand aan de lessen wordt een factuur gestuurd en pas na betaling is men verzekerd van deelname. Je schrijft je in voor het hele mastertraject.

Voor vragen mail naar: info@drawinginventionsacademy.com

Aanmelding & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk, motivatie en een leervraag worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen. Op basis van de aangeleverde afbeeldingen en toelichting wordt een begeleider toegewezen. Halverwege wordt er van begeleider gewisseld.

Aanmelden voor het derde mastertraject Hedendaags Tekenen kan tot 31 juli 2021. Het maximum aantal deelnemers is 12.

De aanvraag moet bestaan uit een PDF, niet groter dan 10 MB, met:

  • Maximaal tien afbeeldingen, bij elke afbeelding titel, maat, jaartal en techniek vermelden.
  • Curriculum vitae
  • Leervraag/doel
  • Motivatie van maximaal een A4

Aanmelden voor het begeleidingstraject Hedendaags Tekenen kan tot 31 juli 2021.