Over dia

DRAWING INVENTIONS ACADEMY (DIA)

Drawing Inventions Academy is een nieuw mastertraject voor professionele kunstenaars. Wij richten ons specifiek op tekenen als autonoom medium. Het hedendaagse tekenen heeft zich in de afgelopen twintig jaar een eigen positie verovert in de kunstwereld. De kwaliteit zit hem soms in de directheid van het zetten van een lijn maar kan ook zitten in technisch uitgewerkte tekeningen met een grote oorspronkelijkheid en zeggingskracht.

Het streven is om naast aandacht voor het tekenen als autonome discipline met deelnemers vooral ook de grenzen van het tekenen op te zoeken en op te rekken, steeds vanuit de individuele kwaliteit en behoefte van de kunstenaar.

Alle mogelijkheden van het tekenen kunnen worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tekeningen in serie, in boekvorm of als projectie, muurtekeningen, tekeningen in installaties en performances.

Mariette Linders, Marisa Rappard en Arno Kramer zijn de bedenkers van de Drawing Inventions Academy. Arno Kramer zal samen met gastbegeleiders Dineke Blom en Caren van Herwaarden uitvoering geven aan DIA. Zij willen op masterniveau professionele kunstenaars van feedback voorzien.

Al heel lang is er een hiaat in de mogelijkheden om op masterniveau specifiek in tekenen begeleid te worden, in Nederland bestaat een dergelijk mastertraject nog niet. Tegelijkertijd is de belangstelling voor het hedendaagse tekenen bij zowel jonge als oudere kunstenaars onverminderd groot.

De begeleiders Dineke Blom, Caren van Herwaarden en Arno Kramer zijn stevig verankerd in de tekeningentraditie en schuwen in hun werk het experiment niet. Zij exposeren frequent en zijn met tekeningen vertegenwoordigd in museale en in particuliere collecties. Zij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van professionele kunstenaars.

Kunstbeurzen zoals Art on Paper en eerder Amsterdam Drawing tonen met steeds groeiende belangstelling aan dat verzamelaars de nieuwste ontwikkelingen van werk op papier op de voet volgen en ook tekeningen aankopen.

Brede publieke belangstelling was te merken bij grote tentoonstellingen zoals Into Drawing, All About Drawing en recentelijk The Line Up.

Hoogste tijd dus voor een mastertraject waarin professionele kunstenaars persoonlijk begeleid kunnen worden.

DIA gaat begin 2020 van start. Aanmelden kan tot 25 november 2019.