HEDENDAAGS TEKENEN

HEDENDAAGS TEKENEN

Het mastertraject waar de deelnemer zich voor inschrijft, duurt een half jaar en biedt professionele begeleiding voor kunstenaars die verdieping en experiment zoeken in de ontwikkeling van hun werk. Wij verwachten van deelnemende kunstenaars de bereidheid om al te bekende wegen te verlaten.
Het traject bestaat uit 6 sessies. De eerste sessie vindt plaats in groepsverband op een nader te bepalen adres. De overige 5 sessies zijn individueel en worden online begeleid via email en/of Skype.

We streven naar een groepsgrootte van voorlopig maximaal 12 deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar. We bespreken het meegebrachte werk en inventariseren individuele behoeftes, bepalen leerdoelen en maken een verdeling in wie met welke begeleider gaat werken.

Daarna ontvangen de deelnemers een keer per maand individueel advies op digitaal toegezonden werk van een van de drie begeleiders. Ook is het mogelijk, indien wenselijk, om een persoonlijke afspraak te maken met de begeleider. Deze begeleiding zal bestaan uit feedback op het gemaakte werk. Zo nodig wordt een gerichte opdracht gegeven om nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van het tekenen. Aan het einde van de reeks wordt dan bekeken of een tweede gezamenlijk bijeenkomst nuttig is.

De kosten voor het mastertraject Hedendaags Tekenen bedraagt € 665,50 euro (incl. BTW). We bieden deze pilot nu vanwege de eerste start aan voor een gereduceerd tarief van € 544,50 euro (incl. BTW).

Voorafgaand aan de lessen wordt een factuur gestuurd. Men schrijft in voor het hele mastertraject.

Voor vragen mail naar: info@drawinginventionsacadamy.com of info@into-drawing.com

AANMELDING & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen.

Ingezonden werk bestaat uit maximaal tien afbeeldingen (de pdf mag niet groter zijn dan 10 MB). Daarnaast vragen wij een curriculum vitae mee te sturen en een motivatie van max. 1 A4, waarin onder andere een leervraag/doel wordt geformuleerd. Op basis van het soort werk wordt na de eerste gezamenlijke bijeenkomst een voorlopige begeleider bepaald. Halverwege zal er van begeleider gewisseld kunnen worden.

Aanmelden voor het begeleidingstraject Hedendaags Tekenen kan tot 25 november 2019.

AANMELDEN