HEDENDAAGS TEKENEN

HEDENDAAGS TEKENEN

Het mastertraject duurt een half jaar en biedt professionele begeleiding voor kunstenaars die verdieping en experiment zoeken in de ontwikkeling van hun werk. Wij verwachten van deelnemende kunstenaars de bereidheid om al te bekende wegen te verlaten en om samen met de begeleiders kritisch en open naar hun werk te kijken.

Het traject bestaat uit 6 sessies. De eerste sessie vindt plaats in groepsverband op een nader te bepalen adres. 4 sessies zijn individueel en worden via persoonlijke afspraken of desgewenst online begeleid. Het mastertraject wordt afgesloten met weer een gezamenlijke bijeenkomst.

De groepsgrootte bestaat uit 12 deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar. We bespreken het meegebrachte werk en inventariseren individuele behoeftes, bepalen leerdoelen en maken een verdeling wie met welke begeleider gaat werken.

De deelnemers ontvangen van hun begeleiders een keer per maand individueel advies, tijdens een persoonlijke afspraak of als reactie op digitaal toegezonden werk. Zo nodig wordt een gerichte opdracht gegeven om nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van het tekenen. Na twee feedback momenten wordt er van begeleider gewisseld. Wij streven naar een gezamenlijke afsluiting van het mastertraject.

De kosten voor het mastertraject Hedendaags Tekenen bedragen € 665,50 euro (incl. BTW).

Voorafgaand aan de lessen wordt een factuur gestuurd en na betaling is men uiteraard verzekerd van deelname. Je schrijft je in voor het hele mastertraject.

Voor vragen mail naar: info@drawinginventionsacadamy.com of info@into-drawing.com

AANMELDING & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen.

Wij laten uiterlijk half augustus horen of je bent geselecteerd.

Ingezonden werk bestaat uit maximaal tien afbeeldingen (de pdf mag niet groter zijn dan 10 MB). Daarnaast vragen wij een curriculum vitae mee te sturen en een motivatie van max. 1 A4, waarin onder andere een leervraag/doel wordt geformuleerd. Op basis van het soort werk wordt een begeleider bepaald. Halverwege wordt er van begeleider gewisseld.

Aanmelden voor het begeleidingstraject Hedendaags Tekenen kan tot 15 juli 2020.

AANMELDEN