DIA

DRAWING INVENTIONS ACADEMY

DRAWING INVENTIONS ACADEMY (DIA)

Drawing Inventions Academy is een nieuw mastertraject voor professionele kunstenaars. In februari 2020 zijn wij gestart met 12 deelnemers die wij selecteerden uit 33 aanmeldingen. In september 2020 start de tweede editie van het DIA mastertraject.

Wij richten ons specifiek op tekenen als autonoom medium. Het hedendaagse tekenen heeft zich in de afgelopen twintig jaar een eigen positie veroverd in de kunstwereld. De kwaliteit zit hem soms in de directheid van het zetten van een lijn, maar kan ook zitten in technisch uitgewerkte tekeningen met een grote oorspronkelijkheid en zeggingskracht.
Wij gaan uit van het tekenen als autonome discipline en vanuit deze visie zullen we, waar nodig, met deelnemers de grenzen van het tekenen opzoeken en oprekken, steeds vanuit de individuele kwaliteit en behoefte van de kunstenaar. Alle mogelijkheden van het tekenen kunnen worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tekeningen in serie, in boekvorm of als projectie, muurtekeningen, tekeningen in installaties en als onderdeel van performances.

Mariette Linders, Marisa Rappard en Arno Kramer zijn de aanvankelijke bedenkers van de Drawing Inventions Academy. Sinds het begin van de feitelijke start van DIA geven Dineke Blom, Caren van Herwaarden en Arno Kramer als begeleiders uitvoering aan DIA. Zij voorzien op masterniveau professionele kunstenaars van feedback.

Foto_home_1
Eerste bijeenkomst geselecteerde deelnemers aan het DIA Mastertraject.

HEDENDAAGS TEKENEN

Het mastertraject duurt een half jaar en biedt professionele begeleiding voor kunstenaars die verdieping en experiment zoeken in de ontwikkeling van hun werk. Wij verwachten van deelnemende kunstenaars de bereidheid om al te bekende wegen te verlaten en om samen met de begeleiders kritisch en open naar hun werk te kijken. Het traject bestaat uit 6 sessies. De eerste sessie vindt plaats in groepsverband op een nader te bepalen adres. 4 sessies zijn individueel en worden via persoonlijke afspraken of desgewenst online begeleid. Het mastertraject wordt afgesloten met weer een gezamenlijke bijeenkomst.

De groepsgrootte bestaat uit 12 deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar. We bespreken het meegebrachte werk en inventariseren individuele behoeftes, bepalen leerdoelen en maken een verdeling wie met welke begeleider gaat werken.

De deelnemers ontvangen van hun begeleiders een keer per maand individueel advies, tijdens een persoonlijke afspraak of als reactie op digitaal toegezonden werk. Zo nodig wordt een gerichte opdracht gegeven om nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van het tekenen. Na twee feedback momenten wordt er van begeleider gewisseld. Wij streven naar een gezamenlijke afsluiting van het mastertraject.

Aanmelding & SELECTIE

DIA hanteert een selectieprocedure. Kandidaten leveren digitaal een selectie van hun werk aan en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door de begeleiders van DIA beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op oorspronkelijkheid, techniek, ontwikkelingspotentieel en beeldend vermogen.

Wij laten uiterlijk half augustus horen of je bent geselecteerd.

Ingezonden werk bestaat uit maximaal tien afbeeldingen (de pdf mag niet groter zijn dan 10 MB). Daarnaast vragen wij een curriculum vitae mee te sturen en een motivatie van max. 1 A4, waarin onder andere een leervraag/doel wordt geformuleerd. Op basis van het soort werk wordt een begeleider bepaald. Halverwege wordt er van begeleider gewisseld.

Aanmelden voor het begeleidingstraject Hedendaags Tekenen kan tot 15 juli 2020.